Nieuws & Blogs

Shiva
Foto reportage Maha Shivaratri
Op 22 februari j.l. hielden we een Maha Shivaratri viering in de studio van Yogapoint Vleuten.
Een programma met louter bhajans, mantra's en andere teksten rondom Shiva en zijn vele aspecten.
Op deze avond heeft Maartje van Gorp ons optreden vanuit alle hoeken met de camera vastgelegd.
Op ons YouTube kanaal vind je tevens een aantal video fragmenten om de sfeer te kunnen naproeven.

Bekijk hier het fotoalbum >>
Eerdere berichten

YouTube kanaal voor KirtanBliss
3 mrt 2020
KirtanBliss op Spotify
1 sep 2019
Mantra: Sounds into Silence (movie)
28 aug 2019
Vooraankondiging nieuw KirtanBliss album
23 aug 2019

KirtanBliss AgendaAudio
Audio

Beluister hier fragmenten van onze CD 'Om Narayana'!


Bestel de CD
De Band
De band

De leden van KirtanBliss hebben elkaar gevonden in hun liefde voor muziek en het devotionele pad van bhakti-yoga. Alle leden zijn vanaf jongs af aan met muziek bezig geweest en ieder brengt zijn/haar eigen kwaliteiten in. De bijeenkomsten van de band kenmerken zich door de vreugde, toewijding en concentratie waarmee gespeeld wordt. Veel mensen worden ontroerd of op een andere manier diep geraakt door de muziek van KirtanBliss en wat door die muziek heen komt. Dit is voor de leden van de band het belangrijkste, het overbrengen van een ervaring van iets dat groter is dan de muziek zelf, een ervaring die niet in woorden kan worden uitgedrukt.


Mangalam Wesseling
Zang en harmonium
Lees meer Lees minder
Mangalam Wesseling studeerde klassieke zang in Nederland en Zwitserland en ze trad op in Zwitserland, Frankrijk, België en Nederland. Verder leidde ze een koor in Zwitserland met een voornamelijk klassiek repertoire van religieuze en spirituele liederen. Zingen is een integraal onderdeel van haar leven. Ze zingt zolang ze zich kan herinneren. Zingen is voor haar een manier om zich diep met haar ziel te verbinden, om zich te ontspannen, te helen en te Zijn. Naast het zingen heeft zij haar eigen praktijk in hypno- en regressietherapie en engelenhealing/-therapie.

Meer info: Mangalam Wesseling
Tammo Heikens
Sitar, gitaar, basgitaar, zang en harmonium
Lees meer Lees minder
Tammo Heikens is een veelzijdig muzikant. Vanuit een achtergrond van klassieke muziek (piano), ontwikkelde hij zich al op jonge leeftijd in een veelheid van andere stijlen (vooral als gitarist en bassist), van waaruit een unieke eigen mix ontstond. Later kwam daar een diepgaande interesse voor Indiase muziek bij, die leidde tot een studie Indiase muziek (sitar) aan het Rotterdams conservatorium. Zijn interesse in deze muziekstijl bracht hem in aanraking met Indiase spiritualiteit en devotionele muziek zoals bhajan, kirtan en mantra.

Tevens bekwaamde hij zich in opname techniek en muziek producties en begon hij Studio 108, die inmiddels een goede reputatie heeft in opname en mixage van spiritueel geïnspireerde muziek. Daarnaast is hij een veel gevraagd begeleider van andere artiesten en geeft hij les in sitar, harmonium en zang. Improvisatie, subtiliteit, creativiteit en spontaniteit zijn kernwaarden in de muziek van Tammo en hij beleeft de grootst mogelijke vreugde wanneer er een symbiose ontstaat in het samenspel tussen muzikanten onderling.

Meer info: Tammo Heikens
Dineesh Lalbahdoersingh
Tabla
Inder Lalbahadoersingh
SPD (e-percussie)
Wat is kirtan?

Wat is Kirtan?

Wat is Kīrtan? Kīrtan (spreek uit: kiertn) is het zingen van de namen van God. In bredere zin betekent het letterlijk ‘vertellen’ dus tijdens een Kīrtan worden verhalen verteld over het goddelijke, vaak in de vorm van gezangen (bhajans genoemd), maar ook wel in de vorm van een toneelstuk of een dans.
Tussen de liederen door wordt uitleg gegeven over de betekenis ervan, dus je kunt het een beetje vergelijken met een soort kerkdienst. Wanneer Kīrtan gezamenlijk in groepsverband wordt gezongen, dan spreekt men van Sankīrtan (san = samen) Dit gebeurt meestal in ‘call and response’ vorm.
Een van de kirtaniya’s (voorzangers) zingt een regel voor en de aanwezigen zingen die na. Het is niet nodig om goed te kunnen zingen, het gaat er puur om de devotie en vervoering te kun-nen ervaren die het zingen teweeg brengt. Traditioneel gezien komt Kīrtan voort uit het hindoeïsme en wel met name uit de Vaishnava tak, die voornamelijk de glorie van Heer Krshna bezingen. Deze traditie ontstond circa 500 jaar geleden en wordt door hen beschouwd als de meest aangewe-zen spirituele beoefening voor het huidige tijdperk waarin we leven. Dat is niet zo gek, want het is een beoefening die geen speciale inspanningen vereist en de zanger moeiteloos in kontakt brengt met diepe lagen van het zelf wat bijv. via meditatie moeilijker kan zijn. Tegenwoordig wordt Kīrtan meer en meer in een veel ruimere zin bedreven en worden naast Krsh-na ook de diverse andere goden uit het hindoeïsme bezongen, zoals Shiva, Devi, Hanuman en vaak ook de guru. Daarnaast worden er soms mantra’s gezongen, die meestal een meer filosofische strekking hebben en uit de Vedische geschriften stammen. Over wat mantra’s zijn kun je meer lezen in het desbetreffende artikel.
Zelfs de scheidslijnen tussen de verschillende wereld religies verdwijnen en zo zijn er ook boeddhis-tische, christelijke en islamitische teksten die als een mantra gezongen of gereciteerd kunnen wor-den.

Voetnoot: er wordt vaak de vraag gesteld, wat nu het verschil is tussen een bhajan en een kirtan en in die context is het goed te realiseren dat er in wezen geen verschil is. Beide beduiden een devoti-oneel lied, maar op basis van regio, cultuur en subcultuur zijn er wel verschillen toegekend aan bei-de woorden, te vergelijken met hoe een Nederlands woord in Belgie een andere betekenis kan hebben. Zo wordt bijvoorbeeld soms gesteld dat een kirtan eenvoudiger is en een vastere vorm heeft t.o.v. een bhajan die vaak meer tekst heeft en meer ruimte laat voor vrije expressie. Mijns inziens is het verschil niet echt relevant en te vergelijken met het verschil tussen een lied en een gezang. Wat wel verschilt is dat de term kirtan ook kan worden gebruikt in de betekenis van een dienst en tevens als de daad van het zingen zelf. Dus je kunt een kirtan (bhajandienst) houden en je kunt kirtan doen, maar bhajans kun je alleen zingen.